به گزارش روابط عمومی خانه ترخیص به نقل از گمرک، واحدهای تولیدی  دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولید دارای جواز تأسیس از وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت 4 درصد علی‌الحساب واردات قطعی کالا معاف هستند.

این مطلب را علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی بخشنامه‌ای با استناد به نامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور به گمرکات اجرایی اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به نامه شماره 2724/200 مورخ 22/2/97 و  نامه 47121/230 مورخ 4/12/95 و نامه 20228/200 مورخ 18/11/96 و 22337/230/ص مورخ 15/12/96 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌دارد: با توجه به مفاد نامه‌های مذکور و همچنین لحاظ مفاد بخشنامه 191-95، واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از وزارتخانه‌های ذی‌ربط، از پرداخت 4 درصد علی‌الحساب واردات قطعی موضوع بخشنامه مذکور معاف می‌باشند. خواهشمند است دستور فرمایید در هر مورد بررسی و در صورت ارائه پروانه بهره‌بردرای و یا جواز تأسیس (صرفاً جهت ماشین‌آلات خط تولید) نسبت به حذف سیستمی اخذ مالیات مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.