فریده زبیدی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران طی بخشنامه ای اعلام کرد: با توجه به اینکه در موارد معدودی واردات ماینرها تحت ردیف تعرفه پردازنده یا عناوین مشابه وارد کشور شده است گمرکات اقدام به بررسی اسناد مثبته کرده و در خصوص سایر مواد کالا مشمول ضوابط مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا است. متن این بخشنامه را در ادامه می خوانید:

**بخشنامه به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور**

با سلام و احترام،

باعنایت به مکاتبه شماره ١٢٤٢٩/98/ص مورخ 8/7/1398 معاون محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، بدینوسیله به پیوست تصویر مصوبات اولین جلسه بررسی ونحوه برخورد با ماینینگ ها ارسال می گردد. خواهشمند است دستورفرمایند درراستای اجرای بند اول مصوبه مذکور مبنی بر اینکه “باتوجه به اینکه تاکنون جزدرموارد استثنایی که ماینرها تحت ردیف تعرفه پردازنده یا عناوین مشابه وارد کشور شده اند، ورود آنها به صورت غیرقانونی انجام شده است، در خصوص پرونده هایی که متهم نسبت به ارایه سند مثبته اقدام نموده، گمرک درقالب اعمال ماده ٤٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به بررسی واظهار نظر در ارتباط با اصالت و انطباق سند اقدام و در غیر اینصورت کالا مشمول ضوابط مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز است” اقدامات لازم معمول گردد.

فریده زبیدی

مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران

دانلود متن بخشنامه

کشف ماینر