ابلاغ برنامه‌های عملیاتی سال 97 واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

به گزارش روابط عمومی خانه ترخیص به نقل از گمرک، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران طی نامه‌ای برنامه‌های عملیاتی سال 1397 این سازمان را به واحدهای ستادی، گمرکات اجرایی استان‌ها و گمرکات اجرایی مستقل ابلاغ و نکاتی را درباره اجرای صحیح و به موقع هر یک از پروژه‌های این برنامه‌ها یادآور شد. در [...]