بخشنامه مرکز واردات گمرک درباره الزامات طرح کارشناسی متمرکز

به گزارش روابط عمومی خانه ترخیص به نقل از گمرک، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران طی بخشنامه‌ای نکاتی را درخصوص چگونگی روند انجام کارشناسی متمرکز اظهارنامه‌های ارجاعی به گمرکات اجرایی یادآور شد. در این بخشنامه تأکید شده است که در صورت برقراری تماس از سوی هر یک از [...]